Bli medlem i BBIL

For å få tilgang til treningstudio må du signere på brukaravtale. Kortet er personleg og kan ikkje nyttast av andre.

For å få adgangskort kan du kontakte ein av desse for å avtale tid:

  • Vegar Sårheim 93 00 93 83
  • Kristin Sandal: 952 85 015
  • Helge Løtuft: 915 41 733