Framsida

Velkomen til Breimsbygda IL si nettside med oversikt over kva treningar idrettslaget tilbyr.

I menyen til høgre finn du treningar som krev påmelding. Dette er hovudsakleg spinning og instruksjonstimar i treningstudioet. I fana over finn du oversikt over alle fellestreningar samt treningar for dei ulike særgrupene.

Vi har alltid behov for foreldre eller andre som har moglegheit for å bidra enten på trenarsida eller til andre oppgåver. Om ein deler litt på oppgåvene slepp ein at det blir veldig mykje på enkelte…. Ta kontakt med oss om du har lyst å bidra.